नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, बुर्तिबाङ, बाग्लुङ
बुर्तिबाङ, बाग्लुङ

मुख्य कार्यहरू

१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन ।
२) नामसारी, संशोधन, हकसफी, घर कायम, दाखा, जग्गा दर्ता लगायतका निवेदन उपर काम कारवाही गर्ने ।
३) रोक्का फुकुवा ।
४) प्रतिलिपि प्रमाणित ।
५) अभिलेख व्यबस्थापन ।
६) ज.ध. पुर्जा वितरण ।
७) कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य विविध कार्यहरु ।
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)