नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, बुर्तिबाङ, बाग्लुङ
बुर्तिबाङ, बाग्लुङ

फोटो ग्यालरी

ग्यालरि विवरण
 ईन्ट्रानेटको विवरण
ईन्ट्रानेटको विवरण

ईन्ट्रानेटको ...

 ग्यालिरी
ग्यालिरी

ढोरपाटनका फोट ...

 ग्यालिरी
ग्यालिरी

ढोरपाटनका फोट ...

 ग्यालिरी
ग्यालिरी

ढोरपाटनका फोट ...

 ग्यालिरी
ग्यालिरी

ढोरपाटनका फोट ...

 ग्यालिरी
ग्यालिरी

ढोरपाटनका फोट ...

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)